Политика за поверителност

Последно актуализирани на: 01.01.2022

 1. Въведение

Поверителността на данните („Политика”), на посетителите на Интернет каталога www.3labels.com (собственост на Лейбъл Тек ЕООД) е от огромно значение за нас и ние сме напълно отдадени на спазването ѝ. Политиката обяснява, как обработваме личните ви данни.

Вашето съгласие за използване на „бисквитки” ни позволява да използваме „бисквитки”, при всяко посещение на интернет каталога.

 1. Как събираме личните ви данни, в качеството си на „администратор” по смисъла на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.

Възможно е събирането, съхраняването и използването на следните типове лични данни:

 • Информация за вашето устройство, включително: IP адрес; географско местоположение; типа и версията на търсачката и операционна система.
 • Информация касаеща посещенията ви в интернет каталога, включително: прекарано време на сайта; кой страници сте посетили; кой връзки за навигация сте използвали, в интернет каталога.
 • Информация, която споделяте при регистрация в интернет каталога. Например вашия email или телефон.
 • Информация която въвеждате при създаване на профил в интернет каталога: Име; пол; дата на раждане; населено място.
 • Информация която въвеждате, за да се запишете за информационния ни бюлетин.
 • Информация генерирана, при използването на интернет каталога: колко често посещавате каталога; колко време отделяте при посещение; при какви условия използвате каталога.
 • Информация свързана с вашите покупки: услуги които използвате или транзакции, които правите за закупуване на продукт – име, адрес, телефон, имейл, данни за фактуриране.
 • Всички други лични данни, които ни изпратите.
 1. Употреба на личните данни

Личните ви данни могат да бъдат използвани за следното:

 • Администриране на интернет каталога.
 • За да персонализираме интернет каталога, според вашите нужди.
 • За да ви осигурим достъп до услуги, свързани с интернет каталога.
 • Изпращане на продукти, закупени чрез интернет каталога.
 • Изпращане на документи, напомняния за плащане.
 • Изпращане на информационни бюлетини, ако изрично сте пожелали получаването им.
 • Отговаряне на оплаквания от вас или по ваш адрес, свързани с използването на интернет каталога.
 • Предотвратяване на злоупотреби.
 • Съблюдаване за спазването на условията за употреба на интернет каталога.

Можем да предоставим вашите лични данни, на трети лица, ЕДИНСТВЕНО И САМО С ВАШЕТО ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ, с изключение на изброените по-долу.

 1. Оповестяване на лични данни:
 • При поискването им от органите на реда.
 • Ако биха моли да послужат на разследване или подобно събитие, свързано с органите на реда.
 • За изграждане, използване и защитаване на законните ни права (предпазване от финансови измами, използване на материали от интернет каталога за рекламни цели, без нашето изрично съгласие.)

С изключение на горепосочените приложения, личните ви данни няма да бъдат споделяни с трети лица.

 1. Международни трансфери на лични данни
 • Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработена и прехвърляна между някоя от страните, в които работим, за да можем да използваме информацията в съответствие с тези правила.
 • Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена към следните държави, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на тези, които са в сила в Европейското икономическо пространство: Съединените американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия.
 • Личната информация, която публикувате на нашия уеб сайт или която може да бъде публикувана на нашия уеб сайт, може да бъде достъпна по интернет по целия свят. Не можем да предотвратим използването или злоупотребата с тази информация от други хора.
 • Изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в раздел 5.
 1. Задържане на лични данни

В този раздел, се разясняват политиките и процедурите по задържане на личните данни, с цел спазване на законите, отнасящи се за задържане и изтриване на лични данни.

 • Личните данни, които обработваме, няма да бъдат задържани по-дълго от необходимото, за целите на обработването.
 • Ще задържаме лични данни в следните случаи: когато законовите мерки го налагат; ако данните могат да помогнат на разследване, правено от законовите власти; за да предотвратим измами, като например финансови измами.
 1. Сигурност на личните ви данни
 • Ще вземем всички необходими, технически и организационни мерки, за да предотвратим загуби, злоупотреби или неоторизирана промяна на личните ви данни.
 • Ще пазим личните ви данни в защитените ни сървъри.
 • Съгласни сте, че излагането на лични данни в интернет пространството крие несигурност и ние не можем да гарантираме сигурността на данните, качени в интернет пространството.
 • Отговорността за пазенето на паролите е ваша. Ние няма да изискваме вашите пароли, освен при регистрация и вписване в интернет каталога.
 1. Промени
 • Настоящата политика на поверителност подлежи на промени в бъдеще. Съветът ни към вас е, при използването на интернет каталога, да проверявате за промени в политиката ни на поверителност. Възможно е да уведомим за промени по имейл или чрез информационния бюлетин на интернет каталога.

 

 1. Вашите права
 • Можете да изискате от нас, да ви предоставим лични данни, свързани с вас.
 • Можем да не предоставим лични данни, в позволените законови рамки.
 • Можете да ни забраните по всяко време, да използваме личните ви данни за маркетнгови цели.
 • Ако се запишете за информационния ни бюлетин, това означава че се съгласявате да използваме личните ви данни с маркетингови цели. Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време.
 1. Уеб сайтове на „трети страни“
 • Интернет каталогът съдържа линкове и детайли на уеб сайтове на „трети страни”. Ние не можем да контролираме и не сме отговорни за политиките на поверителност на уеб сайтовете от „трети страни”.
 1. Актуализиране на личните данни
 • Моля да се свържете с нас, ако искате промяна в личните данни, използвани в интернет каталога.
 1. Бисквитки

Този интернет каталог използва „бисквитки”. „Бисквитката” е файл, съдържащ идентификатор (поредица от букви и цифри), който се изпраща от сървър към уеб браузър и се съхранява от уеб браузъра. Идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра. „Бисквитките“ могат да бъдат „постоянни“ „бисквитки“ или „сесия“: постоянната „бисквитка“ ще се съхранява от уеб браузър и ще остане валидна до определената дата на изтичане, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди датата на изтичане; сесия „бисквитка“, от друга страна, ще изтече в края на сесията на потребителя, когато уеб браузърът е затворен. Бисквитките обикновено не съдържат информация, която лично идентифицира потребител, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана с информацията, съхранена в и получена от „бисквитките“.

Причините поради които използваме „бисквитки” са упоменати в следващите редове:

 • Използваме „Google analytics” и “Adwords” за да разпознаем даден компютър при следните действия на посетител: посещение в интернет каталога; използваните връзки за навигация в интернет каталога; използването на количка за поръчка. Също така използваме „бисквитките”: за да подобряваме сигурността на интернет каталога; правене на анализи свързани с интернет каталога; предотвратяване на измами; персонализиране на интернет каталога за нуждите на всеки потребител.

 

Повечето уеб браузъри ви дават възможност да откажете „бисквитките”, като например:

 • В „Internet Explorer” можете да блокирате „бисквитките” като използвате инструмента за блокиране намиращ се в „tools” -> “internet options” ->”Advanced”.
 • Във „Firefox” можете да блокирате „бисквитките”, като използвате инструмента за блокиране намиращ се в „tools” ->”Options”->”Privacy”-> “use custom settings for cookies”.
 • В „Chrome” можете да блокирате „бисквитките”, като използвате инструмента за блокиране намиращ се в “Customize and control” -> “Settings”-> “Show advanced settings”-> ”Content settings”.

Блокирането на „бисквитките” ще има негативно отражение към използването на уеб сайтове. Ако блокирате „бисквитките”, няма да можете да използвате всички функции в интернет каталога ни.

Можете да изтриете „бисквитките”, които са съхранени на вашия компютър:

 • В „Internet Explorer” – трябва ръчно да изтирите „бисквитките”
 • В „Firefox” можете да изтриете „бисквитките” по следния начин: „tools” ->”options” -> “Privacy” -> “Show cookies” -> “Remove all cookies”
 • В „Chrome” можете да изтриете „бисквитките” по следния начин: в “Customize and control” -> “Settings”-> “Show advanced settings”->”Clear browsing data”-> “Delete cokkies”

Изтриването на „бисквитки” ще има негативни последици върху функционалността на интернет каталога.